Ara

Üye Sözleşmesi


Bu Web sitesinin erişimi ve sitenin kullanımı aşağıdaki şartlara tabidir. Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu şartları dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilir veya böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurabilirsiniz. Bu Web sitesi bundan sonra APlus olarak anılan APlus Hastane Otelcilik Hizmetleri tarafından geliştirilmiştir. APlus bu sözleşmede herhangi bir zamanda ve herhangi bir bildirim yapmadan değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlüğe girer. Diğer taraftan bu WEB SİTESİ ni kullanacak olan veya kullanmakta olan siz WEB SİTESİ kullanıcısı (Bu sözleşmede bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır.) Bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız, değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.I. SİTENİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

1. Bu WEB SİTESİ APlus’ın bir hizmeti olarak KULLANICILARIN APlus’da yer alan verilerine ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Ancak APlus, bu WEB SİTESİ’nde yer alan bilgilerin ve her türlü dokümanın bütünlüğü, doğruluğu ve güncelliği hususunda açık veya kapalı olarak herhangi bir garanti vermemiştir. Bu WEB SİTESİ’nde yer alan dokümanlar ancak APlus tarafından onaylandığında resmi olarak kullanılabilir.


2. KULLANICI WEB SİTESİ’nin kullanımı sırasında WEB SİTESİ’nde yer alan dokümanları inceleme, gerekirse indirme ve kontrol etme hususunda kendi bildirdiği üçüncü şahıslardan gerekli izinleri almış olduğunu ve bu hususta her türlü yetkiye sahip olduğunu, her hangi bir şekilde üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini ve WEB SİTESİ’nin kullanımından doğan tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. KULLANICI WEB SİTESİ’nde yer alan doküman bilgi ve her türlü raporlardan sadece kendi bildirdiği üçüncü şahıslar ile ilgili olanları görmeye yetkilidir. KULLANICI'nın bu izinlere sahip olmaması veya söz konusu iznin sınırlarını aşması sebebiyle APLUS’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları, APLUS’in ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın APLUS’e tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


3. KULLANICI, WEB SİTESİ’ne erişim hakkını yetkisiz üçüncü şahıs / kurum kullanımından korumakla yükümlü olduğunu ve yetkisi olmadan başkası tarafından kullanılamayacağını, kendisinin de yetkisi olmayan alanlara girmeyeceğini garanti etmektedir. Aksi durumda APLUS’in uğrayabileceği tüm doğrudan veya dolaylı zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. KULLANICI, WEB SİTESİ'nde yer alan doküman, rapor vs. içeriği hiçbir şekilde kendi ve/veya bir başkasının web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlayamaz KULLANICI'nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle APLUS’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları APLUS’İN ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın APLUS’e tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


5. KULLANICI, WEB SİTESİ'ne yüklediği mevcut dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş -çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan APLUS sorumlu değildir. APLUS, KULLANICI izni olmadıkça, yüklediği mevcut dosyaların gizliliğini koruyacağını taahhüt eder.


6. KULLANICI, WEB SİTESİ'ni kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. APLUS, WEB SİTESİ’ni ve içeriğine dâhil tüm unsurları "OLDUKLARI GİBİ" sağlamaktadır ve WEB SİTESİ hakkında veya WEB SİTESİ yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dâhil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır.


7. KULLANICI site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:


 • WEB SİTESİ içeriğini ve WEB SİTESİ içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini, KULLANICI kendi eklemiş olduğu dosyaların sorumluluğunu ve riski üstlendiğini,
 • Söz konusu materyalleri sadece kullanım amacına uygun olarak kullanacağını herhangi bir şekilde kendi ve /veya personelinin kişisel amaçlar için kullanmayacağını,
 • Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
 • WEB SİTESİ’nin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer KULLANICI 'ların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını.

8. APLUS, WEB SİTESİ'nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. APLUS, KULLANICI'cıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.


9. KULLANICI, Çağrı Merkezi, Satış Bölümü ve satın Alma Bölümü ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinde WEB SİTESİ ile ilgili verdiği her onaydan sorumludur. KULLANICI, gerektiğinde bu telefon görüşme kayıtları aleyhine delil olarak kullanılacağını kabul etmiş sayılır.II. APLUS'İN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

APLUS hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:


1. APLUS, WEB SİTESİ'nin kullanılmasından veya kullanılmamasından, WEB SİTESİ üzerinden sağlanan veya indirilen (download edilen) herhangi bir bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) WEB SİTESİ veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.


2. APLUS, WEB SİTESİ içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya WEB SİTESİ yoluyla indirilen (download edilen) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.


3. KULLANICI tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. KULLANICI'nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur.


4. KULLANICI, WEB SİTESİ'ne erişimi ve WEB SİTESİ'ni kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. APLUS hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.III. ULUSLARARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI

İnternetin küresel doğasının farkında olarak, KULLANICI, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. KULLANICI, özellikle de Türkiye'deki veya KULLANICI'nın ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.IV. GİZLİLİK

 • APLUS internet sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. APLUS sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, "Gizlilik Bildirimi" bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapabilir. APLUS "Gizlilik Bildirimi" bölümünü belli aralıklarla güncelleyebilir ve kullanıcı belli aralıklarla bu bölümü ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir.
 • APLUS, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından www.aplus.web.tr adlı web sitesi üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri ve verileri, hastalıklara ve sağlık sorularına ilişkin verileri üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. APLUS, iletişim faaliyetlerinde, kanunların ve bilhassa Sağlık Mevzuatı’nın öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. APLUS, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.
 • Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve APLUS sitesinde çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, APLUS gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, APLUS tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. APLUS sitesinin 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.
 • APLUS’e kayıt olarak üye sıfatının kazanılması için veya üye olmaksızın çeşitli servis ve içeriklerden faydalanabilmesi için, ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, e-posta adresi vb.) formlar aracılığıyla APLUS’e vermeleri gerekmektedir. APLUS’in, kayıt sırasında talep edebileceği bu bilgiler 6563 sayılı yasada belirtilen şekilde sistemde kayıtlı olarak tutulabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. Kullanıcılar bu sözleşme ile kendileri ile kurulacak her türlü iletişime (arama, sms, mail vb.) onay vermiş sayılır. APLUS tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler APLUS ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, belirli aralıklar ile gönderilecek olan e-postalar aracılığı ile izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir. Üyelikten çıkmak ya da elektronik bülten gönderimlerini durdurmak isterseniz, dilediğiniz zaman 444 55 44 no.lu Çağrı Merkezimize ulaşabilirsiniz.
 • APLUS, Site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. APLUS, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.
 • Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. APLUS, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini APLUS’in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. APLUS, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar; 7.1. Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, Sağlık Bakanlığı’nın genel düzenleyici işlemleriyle, Bakanlıkla paylaşılması zorunlu hale getirilen bilgilerin istendiği haller, APLUS’in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usul yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde, Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.
 • APLUS, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.
 • APLUS, kullanıcılar ve kullanıcıların APLUS sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.
 • APLUS tarafından Site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, APLUS ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.
 • APLUS, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda APLUS sitesinde sayfasında yayınlamak şartıyla değiştirebilir. APLUS’in değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.


V. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

VI. MUHTELİF HÜKÜMLER

Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler. Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.


1. APLUS'in bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.


2. Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari uygulamalar ve örf ve adetler bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için -APLUS'in sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla - herhangi bir rol oynamayacaktır.