Ara

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Güvenli ve sağlıklı gıdalar sunmak

 

Uluslararası standartlara uygun, hijyenik

temizlik ve tekstil yıkama hizmetleri sunmak

 

Yasaları takip etmek ve uygulamak

 

 

Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarındaki değişimleri sürekli değerlendirerek, yenilikçi bir çizgide beklentileri hayata geçirmek

 

 

Kendisini, personelini ve sektörünü geliştirerek, teknolojiyi takip ederek, iç ve dış iletişimin etkinliğini sürdürerek, çalışanlarıyla beraber entegre yönetim sistemini sürekli iyileştirerek büyümek

 

İş güvenliği ve sağlığı risklerini kontrol altında tutmak, yükselmelerini önlemek, kabul edilebilir seviyeye indirmek,

 

 

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmak,

 

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemek, uygulamak ve uygulatmak,

 

İş sağlığı ve güvenliği  profesyonelleri ve çalışanların katılımıyla risk değerlendirmesi yapmak ve kabul edilebilir risk seviyelerine ulaşmak

 

 

Politikamızdır.