Ara

EĞİTİM VE KARİYER PLANLAMA


Eğitim ve Kariyer Planlama

APlus’da eğitim sürecimiz ilk iş gününden itibaren başlar. İşe yeni başlayan adaylara hem çalışacağı alan hem de temel eğitimler verilir. Bunun yanı sıra tüm çalışanların kalite eğitimi alarak, “APlus kalite” kavramını ve hedefini benimsemeleri amaçlanır.


APlus çalışanlarının, çalıştıkları birimlerde uygulanan ve işi yürütmek amacıyla yapılan teknik ve mesleki eğitimleri dışındaki, oryantasyon ve yönetsel beceri geliştirme eğitim programları yıl boyunca planlanır verilir ve takip edilir. Eğitim sonuçları değerlendirilerek, çalışanlarımızın gelişim ve desteklenmesi gereken alanları belirlenir.


Eğitimin sürekliliği ile çalışanlarımızı;

  • Potansiyellerini ve gelişimlerini daha yakından görüyor,
  • Gerekli mesleki bilgilerini her zaman güncel tutuyor
  • Kendilerini geliştirme imkanı sunuyor
  • Kariyerleri için yeni bakış açıları kazandırıyor
  • Potansiyel çalışanlarımızı erken keşfetme imkanı buluyor
  • Daha fazla sorumluluk gerektiren işlere onları hazırlıyoruz.

APlus'da Kariyer

APlus, gerek hizmet verdiği kurumlar, gerekse kurumların çalışan ve müşterileri için “yaşam kalitesini arttıracak” “ en yüksek kaliteyi” sunmayı hedefler.


APlus olarak biz bu hedeflere ulaşmanın yolunun ise çalışanlarımızdan geçtiğini inanıyoruz.. Kalite kavramının kâğıt üzerinde değil, çalışanlarımızda olduğunun bilinci ile hareket ediyoruz.


Çalışanlarımızı bu bilinçle seçiyor, düzenli eğitimlerle destekliyor ve yenilikler ile daha etkin hale getiriyoruz. APlus’da aralıksız devam ettirdiğimiz eğitim süreçlerimiz ile çalışanlarımıza kendilerini geliştirme ve kariyerlerinde ilerleme imkanı sunuyoruz.