Ara

KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ VE KALİTE BELGELERİ


”Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin sonucudur.”

John Ruskin


APlus, hizmet sektörünün bireylerin yaşam kalitesindeki payının farkında olarak, belirli bir hizmet standardı ve sistem bütünlüğü oluşturmak için gerekli çalışmalarına 2007 yılında başlamıştır. Bu yılın sonunda akredite kurumlarca belgelendirilmeye hak kazanmıştır. O tarihten beri uluslararası standartların kriterlerine göre hizmet vermektedir.


Üç ayrı alanda hizmet veren kurumumuz, sürekli eğitimlerle personel kalitesini yükselterek, farklı derinlikteki günlük, haftalık ve aylık denetimlerle farkındalığını canlı tutmakta, sürdürülebilirliğini oluşturmaktadır.


İlgili standartlara göre; her ürün mal kabul aşamasından başlayarak nihai tüketiciye ulaşana kadar kritik kontrol noktalarınca gözetim altında tutulur.Kalite Belgeleri

Kurumumuzda;


Üretim ve işletim süreçlerimizdeki standardizasyonun sürekliliğinin sağlanması adına ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ


Yiyecek & İçecek hizmetlerinde üretimden son tüketime kadar olan tüm süreçlerin gıda güvenliğini sağlamak adına ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ


İlgili yasal mevzuatların ışığı altında, çalışma ortamındaki var olan ve olası riskleri minimize ederek, tüm çalışanlara sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak adına ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ uygulanmaktadır.